جستجو در میان مطالب
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
HikaShop products search plugin

 

              لیست اجرت تعمیرات لوازم خانگی ریز برقی با ذکر نام لوازم و نام قطعه یا خدمات               

 تعمیرکاران محترم عضو اتحادیه ، برای دریافت جدیدترین لیست اجرت خدمات ، درخواست خود را به انضمام شماره عضویت به شماره 10005137681900 ارسال نمائید .

________________________________________________________________________________

نمونه متن جهت ارسال درپنج خط به شکل زیر می باشد :

نام ونام خانوادگی

نام تعمیرگاه

شماره تلفن همراه

نوع لوازم خانگی

شماره عضویت

________________________________________________________________________________

مثال :

رضا سهرابی

ونوس

09150000000

اتو برقی خانگی

189

 

 

Scroll to top